Augeo Group AB byter namn till Vaxxa AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Augeo Group AB till Vaxxa AB och bolagets aktier kommer därmed att handlas under det nya namnet Vaxxa AB på Spotlight Stock Market. Det nya kortnamnet kommer att vara VAXXA.

Den 20 juni 2023 hölls ordinarie bolagsstämma i Augue Group AB. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att ändra bolagets företagsnamn till Vaxxa AB. Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer ske under det nya namnet Vaxxa AB (kortnamn: VAXXA) från och med den 18 juli  2023. ISIN-koden kommer att fortsätta vara SE0009889157. FISN-koden ändras till VAXXA/SH.

I samband med namnbytet kommer bolagets hemsida att vara ir.vaxxa.se där finansiell information, regulatoriska pressmeddelanden och annan investerarrelaterad information kommer att publiceras.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.