Augeo Group erhåller ytterligare avsikter om teckning i den pågående företrädesemissionen

Augeo Group AB u.n.ä till Vaxxa AB (’’Augeo Group’’ eller ’’Bolaget’’) har från storägare i Bolaget erhållit information om att de avser att teckna sig enligt nedan i den pågående emissionen.  · Milad Pournouri: 26 686 000 st units vilket motsvarar 1 334 300 SEK · Oliver Aleksov: 24 285 340 st units vilket motsvarar 1 214 267 SEK · Milad Mirmoradi: 8 000 000 st units vilket motsvarar 400 000 SEK Totalt uppgår således avsikten till 2 948 567 SEK vilket motsvarar cirka 32,25% av emissionen.

Enligt tidigare kommunikation avser Bolagets VD och styrelseledamöter att teckna sig, direkt eller via bolaget till ett belopp om 1 125 541 SEK vilket innebär att ett totalt belopp om 4 074 108 SEK, motsvarande cirka 44.55% av emissionen tecknas av ledande befattningshavare och storägare i Bolaget.

Karl Frindberg, VD, kommenterar: ’’Det är glädjande att vi erhållit avsikter från ledande befattningshavare och storägare i Bolaget som motsvarar en betydande del av emissionen. Detta möjliggör att vi kan fortsätta utveckla Bolaget och driva det mot lönsamhet inom en snar framtid. Vi i ledningsgruppen och styrelsen ser med tillförsikt på utvecklingen framåt och med den avklarade fusionen och det stundande namnbytet till Vaxxa AB kan vi nu lägga ett utökat fokus mot att uppnå våra mål och synliggöra Bolaget och dess tjänster för fler individer och företag.’’

Tidplan för Företrädesemissionen
30 juni 2023 – 11 juli 2023 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.
30 juni 2023 – 14 juli 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
30 juni 2023 Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
18 juli 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.
19 juli 2023 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.