Augeo Group uppdaterar om Vaxxas framsteg och expansion

Augeo Group AB (“Augeo Group” eller “Bolaget”) meddelar idag om Vaxxa:s framsteg på den svenska marknaden samt dess expansion till Finland.

Vaxxa har sedan rekryteringen av över 30 auktionsmäklare som i sin tur täcker större delar av Sverige, sett ett ökat inflöde av auktionsobjekt i kombinationen med en ökad trafik till auktionsplattformen vaxxa.se.

Intäktsmodell
Vaxxa har sedan mars månad infört en avgift vid användandet av self-service delen av plattformen, denna del har tidigare varit avgiftsfri. Införandet av avgiften har inte påverkat antalet upplagda auktioner i någon negativ utsträckning och avgiften har tagits emot väl. Vaxxa har även infört en dynamisk slagavgift på slutpriset, vilket ökar intäkten per försäljning. Sammantaget har dessa två implementeringar medfört en bättre marginalstruktur på varje publicerat försäljningsobjekt, samt vid varje avslutad auktion.

Expansion till Finland
Expansionen till Finland går enligt plan och rekrytering av nyckelpersoner har gjorts. I dagsläget kan finska kunder köpa på Vaxxa men likt den svenska marknaden kommer de även kunna sälja på auktion under 2023; både genom att nyttja Vaxxa:s self-servicetjänst eller ta hjälp av en auktionsmäklare.

Det bedöms att den finska marknaden har ett likvärdigt kundunderlag som den svenska men att objekten är av en mer ”premium”-karaktär där fokus kommer att ligga på dyrare entreprenadmaskiner. Detta leder i sin tur till högre slagavgifter och därmed en ökad bruttomarginal för varje försäljning.

Vaxxa har i samband med lanseringen i Finland inga större programmeringskostnader för att utöka tillgängligheten på plattformen för finska privatpersoner och företag, och majoriteten av de vitala implementeringarna är utförda.

Fusion och namnbyte
Bolaget förkunnade den 20/3 att en fusion mellan Bolaget och Vaxxa skall ske. Bolaget bedömer att fusionen kommer medföra minskade kostnader, effektivare administration och kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för tillväxt.

Efter fusionens verkställande kommer moderbolaget att heta Vaxxa AB. En ny bolagsordning med det nya företagsnamnet kommer att antas på en extra bolagsstämma.

Vaxxas kundunderlag och trafik till hemsidorna bedöms öka synligheten för Vaxxa, samt agera som en brygga mellan Vaxxa:s verksamhet och Bolagets aktie, vilket spås attrahera en bredare aktieägarbas samt öka intresset för Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.