Augeo Group uppdaterar om Vaxxas ökade auktionsvolymer

Augeo Group AB (“Augeo Group” eller “Bolaget”) meddelar idag om Vaxxa:s framsteg på den svenska marknaden, detta främst kopplat till ett ökat inflöde av auktioner.

Vaxxa har gjort betydande framsteg i att uppfylla sina volymmål sedan början av året. Genom att öka kvaliteten på self-servicedelen har Vaxxa sett en markant volymökning på dess plattform trots införandet av de nya avgifterna som Bolaget tidigare kommunicerat om.

Implementering av automatisering
Vaxxa arbetar målinriktat med att implementera högre nivåer av automatisering i både dess auktions- och betalningssystem, vilket spås leda till en högre kundnöjdhet samt lägre tröskel vid uppläggning av auktionsobjekt. Vaxxa har även etablerat viktiga finansiella partnerskap för dess köpare, vilket kommer att göra köp på auktionsplattformen mer tillgängligt och framför allt underlätta processen för Vaxxa:s kunder.

Fortsatt utveckling under kommande månader
Med ovanstående utveckling på plats spås Vaxxa fortsätta sin tillväxt under de kommande månaderna. Vaxxa räknar med att uppfylla dess utökade volymmål inom ramen mot tidigare kommunicerad tidsplan. Bolaget kommer att uppdatera marknaden med mer information om Vaxxa:s utveckling, dess expansion och plattform på en kontinuerlig basis.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.