Bokslutskommuniké 2022 – Augeo Group AB

Augeo Group AB bokslutskommuniké med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2022.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2022:

Totala intäkter uppgick till 46,9 MSEK (5,1 MSEK)
Rörelseresultat EBITDA uppgick till – 2,7 MSEK (-5,3 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,21)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2022:

Totala intäkter uppgick till 15,3 MSEK (1,6 MSEK)
Rörelseresultat EBITDA uppgick till -1 MSEK (-1,3 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,12)

Jämförelsetal visas inom parantes.

Läs bokslutskommuniké med rapport här.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.