Bokslutskommuniké 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB bokslutskommunikén med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2023.

Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda dotterbolaget Vaxxa AB som bedriver auktioner online. I den bifogade bokslutskommunikén presenteras Bolagets resultat- och balansräkning. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-12-31. Jämförelsesiffror avser den tidigare koncernen.

 

Väsentliga händelser under Q4 2023

  • Den 27 oktober publicerade Bolaget delårsrapport för det tredje kvartalet 2023.
  • Den 14 december publicerade Bolaget preliminära siffor avseende intäkter och bruttomarginal för oktober och november.

Väsentliga händelser efter Q4 2023

  • Den 9 januari meddelade Bolaget att handel inleds den 15 januari med Vaxxa teckningsoption 5 (TO 5).
  • Den 23 januari publicerade Bolaget preliminära siffror avseende omsättningsökning och ökad bruttomarginal för kvartal 4 2023.
  • Den 30 januari offentliggjorde Bolaget utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5.
  • Den 31 januari publicerade Bolaget kallelse till extra bolagsstämma i Vaxxa AB fredag 1 mars 2024.

 

VD ORD

ETT STARKT AVSLUT PÅ 2023

För varje kvartal under 2023 har Vaxxa succesivt ökat intäkterna och är väldigt nära break-even. Under det fjärde kvartalet når vi positivt EBITDA. Det fjärde kvartalet bekräftar denna bild och visar på en stark avslutning på året med både stark tillväxt och ett positivt EBITDA-resultat.

Vi har under året legat stabilt över 8% i bruttomarginal (kvartal 2 – kvartal 4), vilket har varit ett tidigare uttalat mål. Med hjälp av de investeringar vi har gjort och fortsätter att göra i skalbarhet, förväntar vi oss att generera en bra avkastning framöver.

Konkursbenet, som tidigare beslutades vara en strategisk åtgärd för att öka trafikmängden och avslutsgraden på övriga auktioner, har visat sig vara en framgångsrik implementering med ökande resultat varje månad.

Automatiseringsåtgärderna har inletts framgångsrikt och det pågående utvecklingsarbetet förväntas möjliggöra en effektiv skalning av bolaget. Dessa åtgärder förväntas pågå under hela 2024.

Vi är nu bekväma i vår kostnadskostym och bedömer att vi har hittat rätt arbetssätt för våra affärsben. Därmed har vi efter ett år i Vaxxa etablerat en hållbar utveckling som inte bara stärker vår närvaro på marknaden utan också markerar vägen framåt för bolaget.

Bolagets totala belåning är mycket låg och uppgår till strax över 1 MSEK, med en bra kassa. Det utgående positiva kassaflödet var strax över 1 MSEK under kvartal 4 2023.

Vår strategi ger oss en solid grund för framtiden.

Karl Frindberg, VD Vaxxa AB

 

För mer detaljerad information samt kommentarer, se vår fullständiga Bokslutskommuniké här: Bokslutskommuniké 2023 – Vaxxa AB

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.