Delårsrapport Q3 Vaxxa AB – Ökad bruttomarginal på kort tid

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det tredje kvartalet 2023. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-09-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet. Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda dotterbolaget Vaxxa AB som bedriver auktioner online. I den bifogade delårsrapporten presenteras Bolagets resultat- och balansräkning. Rapportperioden omfattar … Läs mer