Bokslutskommuniké 2022 – Augeo Group AB

Augeo Group AB bokslutskommuniké med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2022. KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2022: Totala intäkter uppgick till 46,9 MSEK (5,1 MSEK) Rörelseresultat EBITDA uppgick till – 2,7 MSEK (-5,3 MSEK) Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,21) KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2022: Totala intäkter … Läs mer

Augeos dotterbolag Vaxxa onlineauktioner startar 2023 i raketfart

Vaxxa har rekryterat totalt 30 auktionsmäklare i Sverige på strategiskt utvalda platser. 19 av dessa rekryterades i december samt ytterligare 11 under januari månad. Vi fick ett rekordintresse för att bli auktionsmäklare med över 300 intresseanmälningar varav 115 intervjuer genomförts av egna rekryterare. Då varje auktionsmäklare har ett minimiantal i auktioner som presteras inom sitt … Läs mer