Delårsrapport Q1 2023

Idag publicerar Augeo Group AB rapporten över det första kvartalet 2023. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-03-31 och finns att tillgå i pressmeddelandet.

Finansiell Översikt:

Totala intäkter uppgick till 6,4 MSEK (5,0 MSEK)
Rörelseresultat uppgick till -2,3 MSEK (-3,0 MSEK)
Rörelseresultat EBITDA uppgick till – 1,7 MSEK (-0,6 MSEK)
Periodens resultat uppgick till -2,7 MSEK (-3,0 MSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,08)

Kommentar till den finansiella utvecklingen för det första kvartalet 2023:

Bolaget Augeo Group AB startades den 15 augusti 2015 och består idag av Augeo Group AB och Vaxxa AB som bedriver auktioner online. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-03-31. Bifogat presenteras koncernen och moderbolagets resultat- och balansräkning.

VD har ordet

Ett kvartal präglat av ett högt tempo med expansion på agendan är nu avslutat. Årets första kvartal börjar starkt där marginaler, auktionsvolymer och avslutsprocent ökat markant. För mig som VD är detta ett tydligt tecken på att vi fortsätter att växa och utvecklas på den stora marknaden vi verkar på. Här finns det stora marknadsandelar att ta!

Vår uttalade strategi ger oss en möjlighet att med enkelhet mäta relevanta KPI:er och agera momentant för att hitta marknadssegment med god lönsamhet. Dessa KPI:er inkluderar bland annat ökning av auktionsvolymen på vår plattform, avslutsprocent samt tillströmningen av nya och aktiva kunder. Tillsammans visar detta på en ökad efterfrågan av våra tjänster och lösningar.

Under kvartalet har vi expanderat vår kundbas utanför Sverige gränser och därmed ökat vår globala närvaro samt öppnat upp för nya och intressanta affärsmöjligheter.

Bolagets verksamhet är kraftigt förändrad mot föregående jämförelseperiod och avyttringar av dotterbolag har skett. Genom ett mer renodlat fokus på vår kärnverksamhet, Vaxxa, har vi åstadkommit en förbättring av våra marginaler med en positiv trend på inkomstsidan. Vår self-serviceavgift infördes den 8:e mars och är ett intäktsben med stor potential.

Effektivisering och tillväxt har varit i fokus under kvartalet och vi har framgångsrikt lyckats förändra och effektivisera kostnadsstyrning samt gjort ett flertal operativa förbättringar i verksamheten. Detta går hand i hand med en högre grad av automatisering som resulterat i ökade marginaler samt ökad träffsäkerhet vad gäller auktionsobjekt och reservationspriser.

Vi går verkligen mot ljusare tider där jag hoppas att ni fortsatt vill ta del av vår resa och jag ser fram emot att uppdatera er på vägen framåt.

Läs delårsrapporten för Q1 2023 här.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.