Delårsrapport Q3 Vaxxa AB – Ökad bruttomarginal på kort tid

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det tredje kvartalet 2023. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-09-30 och finns att tillgå i pressmeddelandet.

Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda dotterbolaget Vaxxa AB som bedriver auktioner online. I den bifogade delårsrapporten presenteras Bolagets resultat- och balansräkning. Rapportperioden omfattar perioden 2023-01-01 fram till 2023-09-30. Jämförelsesiffror avser den tidigare koncernen.

 

Väsentliga händelser under Q3 2023

  • Den 11 juli meddelade Bolaget att Bolagets namn ändras från Augeo Group AB till Vaxxa AB.
  • Den 17 juli meddelade Bolaget att företrädesemissionen övertecknats samt att bolaget tillförs 9.1 MSEK.
  • Den 19 juli meddelade Bolaget att beslut fattats att genomföra en riktad emission till garanter i företrädes emission i enlighet med det avtal som tecknades.
  • Den 1 augusti meddelade bolaget att Leif Danielsson, Niklas Danielsson och Ludvig Lindström, direkt och indirekt genom bolag, förvärvat aktier i Bolaget till ett antal om 705 158 840 st aktier, motsvarande 30,62% av Bolagets utestående aktier och röster.
  • Den 7 augusti meddelade Bolaget att handel inletts med Vaxxa teckningsoption 5 och 6 (TO 5 och TO 6)
  • Den 24 augusti publicerade Bolaget delårsrapport för första halvåret 2023.
  • Den 11 september publicerade Bolaget preliminära siffror avseende intäkter och bruttomarginal för juli och augusti 2023.

Väsentliga händelser efter Q3 2023

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter utgången av Q3 2023.

 

VD ORD

Ökad bruttomarginal från 2% till 8% på mindre än ett år
På mindre än ett år har Vaxxa ökat sin bruttomarginal från 2% till 8%. Förändringen i omsättning jämfört med föregående år förklaras i huvudsak av att bolaget har en ändrad affärsstruktur i och med konkursaffärerna. Vaxxas omsättning i konkurser utgörs i huvudsak av arvoden och provision på försäljning, inte försäljningspriser till kund. Detta resulterar i lägre omsättning men också lägre kostnader jämfört med tidigare modell. Vårt internt uttalade mål att nå en marginal på 8% ligger stabilt för både Q2 och Q3 -23.

Bolaget har genomfört betydande ändringar i vår affärsstrategi vilket gjort att det negativa resultatet fortsätter att minska snabbt. Marginaltillväxten är en effekt av påbörjade automatiseringsåtgärder samt en mer effektiv plattformsanvändning.

Vaxxas konkursaffär tror vi fortsättningsvis kommer att öka och vi har nu avslutat våra tio första konkurser framgångsrikt. Huvudsyftet med konkursaffärerna är strategiskt, genom att få en ökad trafikmängd på bolagets auktionsplattform, kommer avslutsgraden öka på övriga auktioner.

Med ovan nämnt går bolaget starkt framåt.

Karl Frindberg, VD Vaxxa AB

 

För mer detaljerad information samt kommentarer, se vår fullständiga kvartalsrapport här: Delårsrapport Q3 2023

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.