Entreprenören Leif Danielsson förvärvar aktier i Vaxxa och blir största ägare

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) har informerats om att Leif Danielsson, Niklas Danielsson och Ludvig Lindström, direkt och indirekt genom bolag, förvärvat aktier i Bolaget till ett antal om 705 158 840 st aktier, motsvarande 30,62% av Bolagets utestående aktier och röster.  Säljande part är Emanuel Sabelsjö, Social Assets Intl. AB, Mikael Tinglöf, Milad Pournouri, Oliver Aleksov och Milad Mirmoradi. Transaktionerna har skett utanför marknaden.

Bolaget får i samband med transaktionen in en kapitalstark storägare med ett brett nätverk vilket gynnar Bolaget i denna expansionsfas och vägen mot lönsamhet.

Kommentar från Leif Danielsson:
”Vaxxa är ett intressant bolag med stor tillväxtpotential, som ägare och investerare är vi långsiktiga och stöttande. Vi ser fram emot att bidra med vårt nätverk och kompentens till Vaxxa och dess verksamhet.

Det ska bli spännande att vara med på denna resa och utveckla Vaxxa.”

Kommentar Karl Frindberg, VD:
”Det är glädjande att vi fått in Leif, Niklas och Ludvig som ägare i Bolaget. Med deras intåg får Bolaget tillgång till kapital, men framförallt ett ovärderligt nätverk och expertis av bolagsbyggande som möjliggör en accelererad tillväxt, samt skapar ännu bättre förutsättningar för att nå lönsamhetsmålen.

Auktioner är fortsatt ett hett område med mycket aktivitet. Vi har under de senaste månaderna sett en rad affärer ske i segmentet som innefattar stora värden. Vi ligger helt rätt i tiden och äntrar nu en ny och intressant fas i Bolaget!

Jag vill även tacka våra tidigare storägare; Milad Pournouri, Oliver Aleksov och Milad Mirmoradi som stöttat oss med kapital och vägledning under de två senaste åren.”

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.