Fortsatt ökad bruttomarginal – Vaxxa släpper preliminära siffror för juli och augusti 2023

Den positiva utvecklingen för bruttomarginalen under 2023 har fortsatt under juli och augusti månad och nådde 8,3% i juli och 8,7% i augusti, främst drivet av att de samarbeten som bolaget etablerat fortsätter att driva objekt och trafik till auktionsplattformen. I juli 2022 hade bolaget en negativ bruttomarginal på -0,5% och i augusti 2022 var bruttomarginalen 3,3%. Bruttomarginalen för kvartal 1 2023 var 5% och i kvartal 2 2023 var den 8%.

Augusti 2023 Augusti 2022 Juli 2023 Juli 2022
Intäkter 4.3 MSEK 3.3 MSEK 2.2 MSEK 4.3 MSEK
Bruttomarginal 8.7% 3.3% 8.3% -0.5%

 

Marknaden är stillsammare under juli med färre auktioner, köpare och avslut men trots det nådde bolaget intäkter på 2.2 MSEK vilket är en minskning mot 2022 då intäkterna var 4.8 MSEK, men eftersom fokuset för Vaxxa ligger på lönsam tillväxt så har det varit viktigare att nå en högre marginal genom att anpassa kostnaden för juli. Augusti har varit en mer intensiv månad och det visar sig i intäkterna som nådde 4.3 MSEK med stark bruttomarginal som redovisats ovan. För motsvarande månad 2022 var intäkterna 3.3 MSEK motsvarande en tillväxt på 28,5%.

”Vaxxa fortsätter att utvecklas mycket väl och den fortsatt goda utvecklingen av bruttomarginalen och omsättningen visar att vi är på rätt väg och att de samarbeten vi har inlett bär frukt. Jag träffar dagligen nya potentiella partners och bedömer att de kommer hjälpa oss och dem att accelera respektive bolagsaffärer och resultat. Återkopplingen från kunder, partners och marknaden är att Vaxxas erbjudande är starkt,” säger VD Karl Frindberg.

Utsikterna för september är goda och enligt plan, och bolaget bedömer att trenden från augusti 2023 fortsätter för både bruttomarginal och omsättningstillväxt.

Fullständig rapport för kvartal 3 2023 offentliggörs 27 oktober.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.