Fusionen mellan Augeo Group AB och Vaxxa AB är verkställd

Uppifrån vänster: Pär, Kalle, Peter, Mikaela, Lars, Henna

Den 20 mars 2023 meddelade Augeo Group AB att styrelserna i Augeo Group AB och i dotterbolaget Vaxxa AB beslutat att genomföra en fusion där dotterbolaget Vaxxa AB skulle gå upp i Auego Group AB.

Bolagsverket har nu meddelat att fusionen verkställs per den 27:e juni där Vaxxa AB upplösts och uppgått i Augeo Group AB.

Augeo Group AB är under namnändring till Vaxxa AB.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.