Handel inleds med Vaxxa TO 5 och TO 6

Idag inleds handel med Vaxxa teckningsoption 5 och 6 (TO 5 och TO 6).

Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0063 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 kan ske under perioden från och med den 15 januari 2024 till och med den 29 januari 2024 och/eller från och med den 15 april 2024 till och med den 29 april 2024.

Varje teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,0075 SEK (dock aldrig understigandes kvotvärde). Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 kan ske under perioden från och med den 15 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024 och/eller från och med den 15 januari 2025 till och med den 29 januari 2025.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.