Kommuniké från extrastämma 4 april 2023

Vid extra stämma i Augeo Group AB (”Bolaget”), som ägde rum idag den 4 april 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen § 4 A

  • Från lydelsen ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 500 000 kronor och högst 38 000 000 kronor.
  • Till lydelsen ”Aktiekapitalet ska vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.”

Beslut om minskning av aktiekapital

  • Bolagets aktiekapital ska minskas med 8.591.808,5662 kronor.
  • Minskningen genomförs utan indragning av aktier.
  • Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och genomförs för att minska aktiens kvotvärde i syfte att underlätta eventuella framtida kapitalanskaffningar
  • Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de formella justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av ovan beslut hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.