Kraftig tillväxt och högre bruttomarginal

Genom att strategiskt identifiera och utnyttja tillväxtmöjligheter har vi kunnat öka våra intäkter med 71% under det andra kvartalet 2023 jämfört med kvartal 1 2023. Bruttomarginalen har förbättrats med hela 160%, vilket är en tydlig indikation på vår förmåga att öka effektiviteten och minska kostnader. Vår fokusering på lönsam tillväxt samt skalning ger en solid grund för att säkerställa hållbar lönsamhet och stärka vår ställning på marknaden. Denna förstärkning har direkt påverkat vår lönsamhet och möjliggör på kort sikt investeringar i våra kärnområden för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Genom att hålla fast vid vår lönsamhetsinriktade strategi kan vi leverera en preliminär bruttomarginal på 825 KSEK för det andra kvartalet 2023 vilket innebär en marginal på 8%. Bruttomarginal första halvåret 2023 är preliminärt 1240KSEK, 7%, jämfört med samma period 2022 då den var 541 KSEK ,3%. Därmed har vi preliminärt mer än fördubblat bruttomarginalen.

Detta i kombination med vårt fokus på effektivitet och skalning, har säkerställt en ökad lönsamhet för vårt företag. Vi strävar fortsatt efter att optimera våra processer och resurser för att skapa ännu mer värde för våra aktieägare och intressenter. Vi fortsätter att växa och expandera våra verksamheter på ett lönsamt sätt.

Fullständig rapport för andra kvartalet och halvåret 2023 offentliggörs 24 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.