Minskning av aktiekapital genomförs

Augeo Group AB (publ) (”Bolaget”) ansökte i april 2023 hos Bolagsverket om tillstånd att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med tidigare offentliggjort beslut fattat på extra stämman den 4 april 2023. Bolaget har idag fått tillstånd från Bolagsverket att genomföra minskningen av Bolagets aktiekapital.

Aktiekapitalet minskas med 8.591.808,5662 kronor utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets aktiekapital till 914.017,13 kronor fördelat på sammanlagt 182.803.426 antal aktier, med ett kvotvärde om 0,005 kronor per aktie.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.