Styrelseledamöter och VD tecknar aktier i pågående emission

VD och Styrelseledamöterna i Augeo Group AB u.n.ä till Vaxxa AB avser att teckna sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående emissionen. Styrelsen tecknar samtliga innehavda teckningsoptioner.

  • Per Hägerö: 5 079 043 units
  • Karl Frindberg: 5 000 000 units
  • Mikael Tinglöf: 12 431 777 units

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel finns tillgänglig på sidan Handlingar på Bolagets hemsida (www.augeogroup.se, Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.