Teckningsperioden för TO5 inleds den 15 januari

Den 15 januari 2024, inleds första teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO5 (”teckningsoptionerna” eller ”TO5”) som emitterades i samband med Vaxxa Aktiebolags (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2023.

Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 29 januari 2024. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 0,0063 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Vaxxa tillföras cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader.

Notera att sista teckningsdag kan skilja sig mellan olika förvaltare och att det därmed är viktigt att kontakta sin förvaltare för ytterligare information kring sista teckningsdag.

De teckningsoptioner som inte används i denna första teckningsperiod kan användas i den andra teckningsperioden som infaller den 15 april – 29 april 2024.

 

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO5 i sammandrag:

Nyttjandeperiod:       15 januari – 29 januari 2024 eller 15 april – 29 april 2024.
Villkor:                          En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs:          0,0063 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Emissionsvolym:       Vid fullt nyttjande tillförs Vaxxa totalt cirka 6,7 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.