Teckningstiden inleds i företrädesemissionen

Idag, den 30 juni 2023, inleds teckningsperioden i Augeo Group ABs, u.ä.t. Vaxxa AB (”Augeo” eller ”Bolaget”) företrädesemission av s.k. units, vilken offentliggjordes den 19 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattas Företrädesemissionen av emissionsgarantier uppgående till cirka 80 procent.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel finns tillgänglig på sidan Handlingar på Bolagets hemsida (www.augeogroup.se, Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com/).

Tidplan för Företrädesemissionen
30 juni 2023 – 11 juli 2023 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.
30 juni 2023 – 14 juli 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
30 juni 2023 Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
18 juli 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.
19 juli 2023 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.