Tillväxten ökar – Vaxxa släpper preliminära siffror för kvartal 4 2023

Fortsatt tillväxt och ökad bruttomarginal. Avslutningen på 2023 visar att den positiva trenden håller i sig. Kvartal 4 2023 i jämförelse med kvartal 4 2022 visar på en hög omsättningsökning och ökad bruttomarginal. Då bolaget gjort ett flertal avslut på längre projekt i december blir resultatet högre än en förväntad framtida bruttomarginal.

 

Kvartal 4 2023 Kvartal 4 2022
Försäljning 26.35 MSEK  15 MSEK
Bruttomarginal 3.49 MSEK 710 KSEK
Bruttomarginal % 13.24% 4.72%

 

Fullständig rapport för kvartal 4 2023 och helåret 2023 offentliggörs 23 februari 2024. Vaxxa kommer nu att återgå till att endast rapportera för kvartal, halvår och helår från och med januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.