Vaxxa AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 januari 2024, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Vaxxas företrädesemission under 2023.

Under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 225 856 850 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 21 procent. Vaxxa tillförs därmed cirka 1,4 MSEK. TO5 har två teckningsperioder vilket innebär att de som inte utnyttjade sitt innehav denna första period kan utnyttja rätten i den andra teckningsperioden som inträffar den 15 april – 29 april 2024. Vid fullt utnyttjande kan bolaget tillföras ytterligare ca 5.2 MSEK för emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Vaxxa tillförs cirka 1,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vaxxa uppgå till 2 528 694 536 (tidigare 2 302 837 686) och aktiekapitalet uppgå till 12 643 473 SEK (tidigare 11 514 188,43 SEK).

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.