Vaxxa AB offentliggör utfallet i teckningsperiod 2 för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO5

Vaxxa AB (”Vaxxa” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 april 2024, utfallet i nyttjande i teckningsperiod 2 av teckningsoptioner av serie TO5, vilka emitterades i samband med Vaxxas företrädesemission under 2023.

Under perioden 15 april 2024 – 29 april 2024 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO5 rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner.

Totalt nyttjades 801 881 000 teckningsoptioner motsvarande 8 018 810 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 75,6 procent. Vaxxa tillförs därmed cirka 5,1 MSEK. I den första teckningsperioden var nyttjandegraden ca 21% vilket innebär en total nyttjandegrad på 96,6% för TO5.

Antal aktier och aktiekapital

Vaxxa tillförs cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vaxxa uppgå till 33 305 756 (tidigare 25 286 946) och aktiekapitalet uppgå till 16 652 878 SEK (tidigare 12 643 473  SEK).

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.