Vinstvarning pga nedskrivning av tillgångar i dotterbolag under Q4 2022

Augeo Group AB (”Bolaget”) har under bokslutsarbetet, med försiktighetsprincipen i beaktande, identifierat ett nedskrivningsbehov och beslutat om en nedskrivning av koncernens goodwill relaterat till dotterbolaget Vaxxa AB om ca 31 MSEK (total av- och nedskrivning av goodwill i kvartal 4 uppgår till ca. 33 MSEK) per den 31/12-2022. Detta påverkar koncernens resultat samt egna kapital negativt med motsvarande belopp. Nedskrivningen påverkar inte Bolagets kassaflöde.

Denna information är sådan som Augeo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-21 09:15.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.