Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2024: 20 februari 2025

Delårsrapport Q3 2024: 16 oktober 2024

Delårsrapport Q2 2024: 17 juli 2024

Årsstämma 2024: 24 april 2024

Delårsrapport Q1 2024: 10 april 2024