Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023: 23 februari 2024

Kvartalsrapport 3 2023: 27 oktober 2023

Kvartalsrapport 2 2023: 24 augusti 2023

Årsstämma 2023: 20 juni 2023

Årsredovisning 2023: 21 april 2023