Handlingar

Årsstämma 2024

Extra bolagsstämma 1 mars 2024

Emission 2023

Årsstämma 2023