INVESTERARE

Välkommen! Här finner du aktuell information för dig som aktieägare eller som vill ha mer information om Vaxxa som investering.

Senaste pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2023 – Vaxxa AB

Idag publicerar Vaxxa AB bokslutskommunikén med rapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2023. Bolaget Vaxxa AB (tidigare Augeo Group AB) genomförde den 2023-06-27 en fusion av det helägda

Läs mer