Största ägare

Information om ägande i Vaxxa AB

De största aktieägarna i Vaxxa AB är listade nedan. Totalt äger största ägare 74,74% av utestående aktier. 

Största ägare per den 15 september 2023.