Styrelse & Ledning

Styrelse

Per Hägerö

Styrelseordförande sedan 2018

Född 1972

Per har sedan 2017 varit del av styrelsen i Bolaget där han även är styrelseordförande sedan 2018. Per har en lång erfarenhet från både scale-ups och av större internationella organisationer där han verkat och verkar inom forskning och utveckling, marknad och affärsutveckling samt ledarskap och organisationsutveckling. Utöver sitt uppdrag som styrelseordförande för Bolaget har Per uppdrag som styrelseledamot och ägare för 1891 Ventures AB.

Tidigare erfarenhet omfattar bland annat styrelseuppdrag i Direkto AB (nu Ordna AB). Per är för närvarande Vice President inom ASSA ABLOY koncernen.

Äger aktier: 98 837 922 (direkt och genom bolag)

Äger optioner: 20 000 000 Personaloptionsprogram 2023:B, 1 684 255 TO5,  25 866 910 TO6 (direkt och genom bolag)

Mikael Tinglöf

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1960

Mikael är en entreprenör och aktiv investerare som har en bred erfarenhet från olika branscher inom bl.a. tillverkning, industri och försäljning. Mikael har under en längre period haft som strategi att köpa bolag, tillsätta en ny organisation, förädla och därefter sälja bolagen och i den fas som Bolaget nu skall äntra spås. 

Mikael ha en framträdande roll när det kommer till organisation och strategi. Han sitter i dag i styrelsen för bl.a. Habo Träfo AB och Sölvesborgs Industri & Licenssvets AB och ägde tidigare bolag som Polardörren, Polarfönster och GK-Door.

Äger aktier: 241 159 937 (direkt och genom bolag)

Äger optioner: 113 864 080 TO5,  113 864 080 TO6 (direkt och genom bolag)

Daniel Rudeklint

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1981

Daniel Jobbar som CFO och tf. VD för Petzbe AB (tidigare Emotra AB). Daniels erfarenhet inkluderar 15 år inom ekonomi och revision, bland annat som auktoriserad revisor hos EY (f.d. Ernst & Young) och internrevisor på Sida. Daniel har en bred erfarenhet från olika branscher inom bl.a. tech, medtech och konsumentprodukter i bolag i noterad miljö samt mindre onoterade bolag.

Andra pågående uppdrag innefattar styrelseledamot i de noterade bolagen Kebni AB och Peptonic Medical AB samt styrelseuppdrag i ett antal mindre onoterade bolag. Daniel är utbildad ekonom och har en magisterexamen i ekonomi från Luleå tekniska universitet. 

Äger aktier: 3 351 580

Äger optioner: 20 000 000 Personaloptionsprogram 2023:B, 1 675 790 TO5,  1 675 790 TO6

Karl Frindberg

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1971

Nuvarande uppdrag: VD Vaxxa AB

Har en solid erfarenhet av att utveckla organisationer och affärer, både organiskt och genom förvärv. Kommer närmast från Ozonair som Head of Product and International Sales.

Äger aktier: 213 252 960 aktier (direkt och genom bolag)

Äger optioner: 70 000 000 Personaloptionsprogram 2023:A,  71 084 320 TO6 (direkt och genom bolag)

Ledning

Karl Frindberg

VD sedan 2022

Född 1971

Har en solid erfarenhet av att utveckla organisationer och affärer, både organiskt och genom förvärv. Kommer närmast från Ozonair som Head of Product and International Sales.

Äger aktier: 142 168 640 aktier

Äger optioner: 70 000 000 Personaloptionsprogram 2023:A, 71 084 320 TO5,  71 084 320 TO6