Revisor

Andreas Folke

Revisor

Bolagets auktoriserade revisor är Andreas Folke. Han har reviderat bolaget sedan slutet av 2021 och har en bred erfarenhet av bolag i onoterad och noterad miljö.