Finansiella rapporter

2023

Delårsrapport Q3 2023

2023-10-27

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q2 2023

2023-08-24

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q1 2023

2023-05-17

Pressmeddelande

Rapport

2022

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-21

Pressmeddelande

Rapport

Årsredovisning 2022

2023-05-10

Revisionsberättelse

Rapport

Delårsrapport Q3 2022

2022-08-23

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q2 2022

2022-08-23

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q1 2022

2022-05-03

Pressmeddelande

Rapport