Finansiella rapporter

2024

Delårsrapport Q1 2024

2024-04-10

Pressmeddelande

Rapport

2023

Årsredovisning 2023

2024-03-07

Pressmeddelande

Rapport

Bokslutskommuniké 2023

2024-02-23

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q3 2023

2023-10-27

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q2 2023

2023-08-24

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q1 2023

2023-05-17

Pressmeddelande

Rapport

2022

Årsredovisning 2022

2023-05-10

Revisionsberättelse

Rapport

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-21

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q3 2022

2022-08-23

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q2 2022

2022-08-23

Pressmeddelande

Rapport

Delårsrapport Q1 2022

2022-05-03

Pressmeddelande

Rapport