Styrelsen för Vaxxa AB fastställer avstämningsdag för beslutad sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämman i Vaxxa AB (”Bolaget”), den 1 mars 2024 beslutades det om en sammanläggning av Bolagets aktier (omvänd split), varvid etthundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (1:100). Styrelsen bemyndigades av stämman att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 15 mars 2024, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är den 13 mars 2024. Första dag för handel i aktien efter sammanläggningen kommer att vara den 14 mars 2024. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Kvotvärde innan sammanslagningen är 0.005 kronor och efter sammanslagningen blir kvotvärdet 0,12 kronor.

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget att från och med den 14 mars 2024 att ha en ny ISIN-kod (SE0021629953).

Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 25 286 946.

Med anledning av genomförd sammanläggning kommer utestående teckningsoptioner av serierna TO5, TO6, 2023:A och 2023:A vara föremål för omräkning i enlighet med upprättade och antagna optionsvillkor.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.