Vaxxa informerar om sammanläggningens påverkan på teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6

Med anledning av den sammanläggning av aktier (” Sammanläggningen”) som bolagsstämman i Vaxxa AB (”Bolaget” eller ”Vaxxa”) har beslutat om och som innebar att 100 aktier sammanlades till en aktie på avstämningsdagen den 15 mars 2024, meddelar Vaxxa nu att omräkning av teckningsoptionerna av serie TO5 (”TO5”) respektive TO5 (”TO5”) har skett enligt följande. En teckningsoption av dessa serier ger numera rätt att teckna 0,01 (1/100) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 100 teckningsoptioner av TO5 respektive TO6 för att teckna en (1) aktie i Vaxxa vid de aktuella teckningsperioderna. Vidare uppgår teckningskurserna för TO5 respektive TO6 efter Sammanläggningen numera till 0,63 kronor per aktie för TO5 respektive 0,75 kronor per aktie för TO6.

Sammanläggningen verkställdes i samband med aktuell avstämningsdag, som var den 15 mars 2024. Genom Sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i Bolaget från 2 528 694 600 aktier till 25 286 946 aktier. Aktiekapitalet påverkades inte av Sammanläggningen och uppgår till 12 643 473 kronor, medförande att kvotvärdet höjts från cirka 0,005 kronor per aktie till 0,5 kronor per aktie.

Under juni 2023 genomförde Vaxxa en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner varigenom teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6 emitterades. Innan Sammanläggningen berättigade en (1) teckningsoption av serie TO5 respektive TO6 till teckning av en (1) aktie i Vaxxa. Teckningskurserna för TO5 respektive TO6 uppgick till 0,0063 kronor per aktie för TO5 respektive 0,0075 kronor per aktie för TO6.

Sammanläggningen föranleder enligt antagna teckningsoptionsvillkor omräkningar av TO5 respektive TO6 enligt följande. En (1) teckningsoption av TO5 respektive TO6 ger numera rätt att teckna 0,001 (1/100) aktie i Bolaget. Det krävs således efter Sammanläggningen 100 teckningsoptioner av TO5 respektive TO6 för att teckna en (1) aktie i Vaxxa vid de aktuella teckningsperioderna. Teckningskurserna för TO5 respektive TO6 uppgår vidare numera till 0,63 kronor per aktie för TO5 respektive 0,75 kronor per aktie för TO6. Teckningsperioden för TO5 infaller mellan 15 april – 29 april 2024 samt för TO6 mellan den 15 oktober 2024 och 29 oktober 2024 och/eller från och med den 15 januari 2025 till och med den 29 januari 2025.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.