Delårsrapport Q1 2024 Vaxxa AB – Mer än tredubblad omsättning

Idag publicerar Vaxxa AB rapporten över det första kvartalet 2024. Bolaget har gjort betydande framsteg och redovisar positiva EBITDA- och EBIT-resultat för perioden.

Bolagets resultat- och balansräkning presenteras i den bifogade delårsrapporten. Rapportperioden omfattar perioden 2024-01-01 fram till 2024-03-31. Jämförelsesiffror avser den tidigare koncernstrukturen, vilket medför en bristande jämförbarhet.

 

Väsentliga händelser under Q1 2024

  • Den 15 januari inleddes handel med Vaxxa teckningsoption 5 (TO 5). Teckningsoptioner av
  • serie TO5 blev nyttjade till 21 procent och bolaget tillfördes cirka 1,4 miljoner kronor.
  • Den 22 februari publicerades bokslutskommunikén för 2023.
  • Den 1 mars hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om ändringar i bolagsordning,
  • minskning av aktiekapital samt en riktad emission av utjämningsaktier.
  • Den 7 mars publicerades årsredovisningen för 2023.
  • Den 14 mars genomfördes en omvänd split med villkoren 1:100, innebärande att 100 aktier omvandlades till en aktie.
  • Den 22 mars kallade bolaget till ordinarie årsstämma som hålls den 24 april 10.00.

 

Väsentliga händelser efter Q1 2024

  • Den 5 april meddelade bolaget ett preliminärt positivt EBIT resultat för första kvartalet 2024.

 

VD ORD

Mer än tredubblad omsättning 
Vaxxa är mycket stolta över att presentera ett positivt EBIT-resultat och en förbättring av resultatet under det första kvartalet 2024, med en ökning på 1 miljon SEK per månad jämfört med samma period föregående år.

Vaxxa har gjort betydande framsteg och uppvisar ett positivt EBITDA-resultat på cirka 1 miljon SEK och ett EBIT-resultat på 312 KSEK för perioden. Detta innebär en total resultatförbättring på 2,965 miljoner SEK för kvartalet jämfört med samma period 2023. Denna framgång markerar en viktig milstolpe i vår affärsmodell, vilket är avgörande för vårt åtagande gentemot aktieägarna.

Resultatförbättringen är ett tydligt bevis på att våra strategier är relevanta och effektiva, även på en mycket volatil marknad där vi har lyckats maximera värdeskapande. Vaxxas förmåga att identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter förväntas på lång sikt erbjuda överlägsna tjänster till våra kunder, vilket alltid kommer att vara det främsta målet bakom våra insatser.

Vi har nu tydligt definierat vår kostnadsstruktur och affärsmodell. Noggrannhet, kompetens och affärskunnighet är Vaxxas nyckelfaktorer som kommer att spela en avgörande roll framöver.

Karl Frindberg, VD Vaxxa AB

 

Se den fullständiga delårsrapporten här: Delårsrapport Q1 2024

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.