Vaxxa redovisar preliminärt positivt EBIT och kraftig tillväxt för Q1 2024 – tidigarelägger rapport

Vaxxa redovisar preliminärt positivt EBIT och kraftig tillväxt för första kvartalet 2024 samt tidigarelägger rapport för första kvartalet 2024.

Vaxxa inleder 2024 med ett positivt EBIT och en kraftigt tillväxt jämfört med första kvartalet 2023. EBIT är preliminärt 312 KSEK (-2 653 KSEK) och nettoomsättningen 20 535 K (6 166 KSEK).

Kvartal 1 2024 Kvartal 1 2023 Helår 2023
Omsättning 20 535 KSEK 6 116 KSEK 54 929 KSEK
EBITDA 958 KSEK -1 721 KSEK -3 070 KSEK
EBIT 312 KSEK -2 653 KSEK -5 096 KSEK

 

Färdigställandet av Vaxxas rapport för det andra kvartalet kommer att ske tidigare än beräknat. Därför offentliggörs rapporten onsdagen den 10 april, 2024 i stället för som tidigare aviserats tisdagen den 3 maj, 2024.

Färdigställandet har tidigarelagts så att rapporten kan publiceras innan den andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO5 infaller, denna teckningsperiod inträffar den 15 april – 29 april 2024. Vid fullt utnyttjande kan bolaget tillföras ytterligare ca 5.2 MSEK för emissionskostnader.

 

Denna information är sådan insiderinformation som Vaxxa AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 05-04-2024.

För mer information, vänligen kontakta

Karl Frindberg, VD
[email protected]
070-530 31 23

Om Vaxxa AB

Vaxxa är ett svenskt publikt aktiebolag listad på Spotlight Stock Market i Sverige. Via bolagets auktionsplattform vaxxa.se, erbjuder vi privatpersoner och företag att sälja och köpa begagnade objekt inom fordon, maskin, bygg och industri. Genom att kombinera självbetjäningsfunktioner med tillgång till erfarna auktionsmäklare levererar vi en flexibel och pålitlig försäljningsupplevelse. Vår passion och motivation är att göra försäljningsprocessen mer lättillgänglig för både privatpersoner och företag, samtidigt som vi strävar efter att främja en mer cirkulär marknad.